Rencana Pendataan Ulang penduduk oleh badan pusat setatistik th.2022

  • Sep 17, 2022
  • by BOCEK.KARANGPLOSO

Pendataan tersebut di butuhkan tuju orang peserta yang di ambil dari masing-masing wilayah dsn. dari ketuju peserta tersebut antara lain terdapat kordinator dan peserta yang akan di terjukan kelapangan sebelumnya akan diadakan pelatihan terlebih dahulu oleh badan pusat selama dua hari atau lebih .